Latest

İmam

İmam, İnsan Vücudundaki Kalp İnsanın vücudunda kendine özgü görevlere sahip olan çeşitli organlar vardır. Göz görmek, kulak duymak, burun nefes almak ve koklamak, dil tatmak ve konuşmak, el
Read More

İmam Hasan

İmam Hasan (a.s) hangi yılda doğdu? Muaviye ile arasındaki antlaşma hangi yılda imzalandı? Hangi karısı Muaviye’nin planıyla İmamı zehirledi? İmam’ın hilafeti kaç yıl sürdü? En meşhur sıfatları nelerdir?
Read More

Tevhid ve Şirk

Soru : 1-Tevhidi Şirkten Ayırt Etmede Ölçü Nedir?   Cevap: Tevhit ve şirk ile ilgili en önemli mesele, bu ikisinin ölçüsünü bilmektir. Bu mesele tümüyle halledil-mediği takdirde, diğer
Read More

Dinin Bireysel Faydaları

Dinin Bireysel Faydaları   Dinin insana yönelik bireysel faydaları bağlamında birçok husus sıralanabilir. Bunlardan bilinen ve belirgin olanları üç başlıkta özetleyebiliriz. 1- Kalp huzuru 2- Ruhu güçlendirmek 3-
Read More

Dinin Faydaları

Dinin Faydaları   Dinin sağladığı faydalar iki kısımdır: 1- İnsana bireysel boyutu itibariyle sağladığı faydalar 2- İnsana toplumsal boyutu itibariyle sağladığı faydalar. Dinin Bireysel Faydaları Dinin insana yönelik
Read More

Dine İhtiyaç Varmı

Neden Dine İhtiyaç Duyarız? Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: (Resulüm!) Artık sen yüzünü hanif olan dine; Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir.[1] Yüce Allah’ın
Read More

Kıyamet İnancı

Mead inancının Kısa Bir Açıklaması Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ölüm haktır “her nefis ölümü tadacaktır.” [1] İnsan fena ve yokluk için değil, ebedilik  ve beka için
Read More